Joust Professional

Binnen je organisatie is er ruimte voor een medewerker die zich voor langere tijd wil binden en de ambitie heeft zich te specialiseren binnen zijn functie in de richting van data analytics of finance & control.

Tijdens het intakegesprek inventariseren we de competenties en kenmerken van de juiste young professional en de duur van detacherings-periode Ook bespreken we welke training en begeleiding vanuit Joust het succes van de kandidaat in de functie zullen vergroten.

Op basis hiervan gaan we aan de slag. We kennen en introduceren de juiste kandidaten voor jouw organisatie, en stellen die aan je voor. En dan is de keus aan jou!